Meandre Riba-roja d’Ebre

L’espai del meandre de Riba-roja d’Ebre forma part dels riberals del riu Ebre entre Riba-roja d’Ebre i Flix. Està inclòs dintre del Catàleg de Zones Humides de Catalunya sota el nom de Sebes i Meandre de Riba-roja. Per tant, és la continuació natural de l’espai veí de la Reserva Natural de Sebes, i formen una mateixa unitat hidrogeomorfològica.

Degut a l’extensió i característiques d’aquest complex natural format pel meandre de Riba-roja d’Ebre i l’espai de Sebes, destaquen diverses comunitats vegetals d’interès i una gran diversitat faunística associada. En el cas del meandre de Riba-roja d’Ebre, prospeccions botàniques recents realitzades per un expert han delimitat un conjunt d’agrupacions vegetals que presenten un gran interès ecològic i de conservació. Destaquen diferents agrupacions d’espècies que pertanyen a l’hàbitat d’interès comunitari 92A0, tals com l’om (Ulmus minor) i l’àlber (Populus alba). També hi ha la presència de prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi) i alguns exemplars de vegetació arbrada secundària com el tamariu (Tamarix sp.). Tot i això, hi ha zones degradades amb forta presència de vegetació exòtica com el canyar asiàtic (Arundo donax) i la proliferació de plantes ruderals als límits de l’espai.

Cal esmentar que des de l’any 2013 a l’espai del meandre de Riba-roja d’Ebre hem realitzat diferents actuacions de restauració de l’àmbit fluvial:

  • Eliminació de vegetació exòtica i la potenciació del bosc de ribera autòcton: En aquesta línia hem restaurat més de 500 metres de ribera amb l’eliminació de canyar (Arundo donax) i l’enriquiment de la massa arbrada mitjançant la plantació de més de 400 arbres de ribera autòctons. Aquestes actuacions són fruit de la col·laboració entre l’Ajuntament (propietari dels terrenys) i el Grup de Natura Freixe, gestors de la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix. De fet, des del 22 d’agost de 2016 tenim un acord de custòdia formalitzat entre ambdós ens, amb l’objectiu de realitzar actuacions de millora i restitució de la vegetació present a l’espai fluvial.

Les actuacions concretes que volem realitzar en aquest espai, un cop ja feta la caracterització botànica i avaluació del seu potencial, són les següents:

  • Eliminació de la massa monoespecífica de canya (Arundo donax), triturant la part aèria de la planta i retirant-ne els rizomes del subsol.
  • Excavació en la zona ocupada per canya d’una llacuna d’uns 10.000 m2 amb diferents fondàries que s’abasteixi del freàtic per la proximitat al riu.
Scroll to Top

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per obtenir dades estadístiques de la navegació dels nostres usuaris i millorar els nostres serveis. Si accepta o continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.